ЦБА

ЦБА

 "ЦБА"-България е основано от 25 търговски вериги с 86 търговски обекти.

 По настоящем в ЦБА - България разполага с повече от 170 търговски обекта в цялата страна. В момента съществуват 7 регионални центъра: София, Монтана, Велико Търново, Шумен, Бургас, Стара Загора, Благоевград. Всеки един регионален център разполага със свои регионални складови бази, с които се подпомагат и координират доставките.


източник: Cba.bg